Forside

fMU-logo

Arbejdsmarkedet og retsforbeholdet

gladmand

Et brugbart Nej

– Den danske befolknings afvisning af mere EU-integration kalder på en visionær debat om Danmarks forhold til EU, siger Ole Jensen, Fagbevægelsen mod Unionens arbejdsudvalg

Fagbevægelsen mod Unionen anbefalede et nej ved folkeafstemningen torsdag – for den danske models skyld. Efter den klare afgørelse opfordrer FMU’s arbejdsudvalg nu fagbevægelsen til at rejse diskussionen om, hvordan dansk EU-politik skal se ud på baggrund nejet.

– Vi har i arbejdsudvalget hele tiden haft en plan om at bruge 2016 til at få rejst en mere visionær diskussion om den danske model og EU. Men folkeafstemningens klare tale er der nu al mulig grund til at alle gode kræfter byder ind med deres ideer til, hvordan vi kan fastholde suveræniteten og styrke den danske model. Hvad skal Danmark gå efter i den nye situation? Hvordan kan et demokratisk samarbejde med de andre lande udvikles, siger Ole Jensen.

– Når det gælder arbejdsmarkedspolitikken, så er problemet med social dumping fortsat en stor og tung problemstilling, hvor ikke mindst spørgsmålet om kædeansvar får fornyet aktualitet. Men der er også andre problemstillinger i forhold til vandrende arbejdskraft. Det handler jo ikke kun om børnepenge til udenlandske arbejdere, som regeringen taler om, siger han.

Danmark ikke et kerneland

Ja-partiernes grundlag for folkeafstemningen var et klart ønske om at placere Danmark tæt på kernen i EU.

– Men resultatet må betyde, at vi nu en ny EU-politik. Flertallet ønsker tydeligvis ikke, at Danmark skal være et kerneland i EU. Så det handler også om at rejse diskussionen om den økonomiske politik, hvor vi har haft travlt med at opføre os, som om vi allerede havde euroen, siger Ole Jensen.

– Budgetloven er Danmarks spejdered til EU’s nyliberale sparepolitik. Det er selvvalgt selvpineri, som har store konsekvenser for velfærden. Det er jo baggrunden for hele dagpengediskussionen og de enorme besparelser, man har lavet på dagpengesystemet, siger han.

– Det klare nej skal bruges til at fastholde forbeholdene og lukke døren for mere integration. Men afgørelsen kalder også på nye visioner, derfor opfordrer vi alle gode kræfter både i og uden for fagbevægelsen til at åbne for sluserne og bidrage. Under kampagnen har vi set en vilje til diskussion, FMU er en lille organisation, men vi vil gøre hvad vi kan for at få foldet visionerne ud, siger Ole Jensen. (brink)

Nej for den danske models skyld

Uanset al snak om ”tilvalgsordning”, så handler folkeafstemningen om at bevare eller afskaffe det danske retsforbehold. Med et ja kan et folketingsflertal overføre mere magt til EU.

Hele spørgsmålet om retsforbeholdets betydning for arbejdsmarkedet er desværre gledet ud af debatten. Der er dårlige erfaringer med EU-kommissionens og EU-domstolens ageren i arbejdsmarkedsspørgsmål, men også eksempler på, at retsforbeholdet har kunnet holde EU’s indflydelse fra døren.

Retsforbeholdet sikrer EU-fri zoner for fagretslige spørgsmål, som holder dele af det fagretslige system fri af EU-retten. Den afgrænsning ryger, hvis forbeholdet fjernes.

Afstemningen handler derfor også om, hvorvidt EU-retten skal få endnu større indflydelse på lønmodtagernes arbejdsvilkår i dagligdagen. Retsforbeholdet sikrer os imod fuld indflydelse fra EU-domstolens side.

Derfor opfordrer Fagbevægelsen mod Unionen til at stemme nej. Vi bliver aldrig spurgt igen.[td_block_text_with_title custom_title="Video: " header_color="#b84a14"]

Retsforbeholdet og den danske model

Foto: dk4/Andreas L. Jensen Foto: dk4/Andreas L. Jensen